Фабрична обиколка

Водещите продукти на сеизмично проучване геофон имат шест серии, повече от 60 разновидности. Продуктите се използват широко при петролни, минерални и геоложки проучвания, строителство на пътища, мостове, язовири и тунели, тежки механични вибрации, наблюдение на земетресения и др.

gre